Ongoing Projects

Ongoing Projects

 
 Faculty Member Project 
  

 

 

 

Completed Projects

 
 Faculty Member Project 
 Serdar Altok BAP-7442P: En Kısa Turun Kuyruk Olasılığı için Normal Üst Sınırlar - 2015.
 Alp Bassa BAP-10540: Curves over Finite Fields and Irreducible Polynomials - 2015 - 2017.
 Alp Bassa TÜBİTAK 2509 - Fransa PIA Bosphorus: Sonlu Cisimler Üzerinde Tanımlı Eğriler, Jakobyen Veryeteler ve Abelyen Varyeteler - 2018 - 2020.
 Özlem Beyarslan BAP-7840: Sözde-sonlu Cisimlierin Özyapıdönüşümleri - 2016.
 Arzu Boysal BAP-5076P: Duvar Atlama Metodu ile Hacim ve Boyut Hesapları - 2010.
 Talin Budak  BAP-01B0601: Yerel kompact bir grubun LUC kompactifikasyonu - 2001.
 Olcay Coşkun TÜBİTAK-109T661: Lie Tipi Sonlu Grupların Adlanımları - 2010.
 Olcay Coşkun BAP-7623: Gerçel karakter halkasının iküme izleci yapısı - 2015.
 Olcay Coşkun BAP-11144: Dade group of Mackey functors for p-groups - 2015 - 2017.
 Olcay Coşkun TÜBİTAK-1001: Sonlu grupların karakter halkalarının fiberli iküme izleci yapıları - 2014 - 2017.
 Olcay Coşkun TÜBİTAK-1002-Altoran izleçlerinin basit modülleri - 2018.
Olcay CoşkunTÜBİTAK-1001: Green bi-küme izleçlerinin basit modüllerinin sınıflandırılması - 2020 - 2023.
 Flavio D'Alessandro TÜBİTAK Co-Circulation: Algebraic and Combinatorial Methods in Formal Languages and Discrete Structures - 2016 - 2017.
 Sadık Değer TÜBİTAK-1001: Three Dimensional Gauged Supergravities (113F034) - 2013 - 2016.
 Sadık Değer TÜBİTAK-1001: Supersymmetric Solutions of 3-dimensional Supergravities (116F137) - 2017 - 2020.
 Fatih Ecevit BAP-5548P: Yüksek Frekanslı Akustik Dalga Saçılımı İçin Hızlı ve Yakınsak Sayısal Metotlar - 2010.
 Fatih Ecevit TÜBİTAK-1001: Yüksek frekanslı saçılım problemleri için hibrit integral denklem metotları (117F056) - 2017 - 2020.
 Alp Eden TÜBİTAK-107T048: Genelleştirilmiş Davey-Stewartson Denklemlerinde Saçılma - 2007.
 Alp Eden BAP-07B601: Genelleştirilmiş Davey-Stewartson Denklemlerinin Uzun Zaman Davranışı - 2007.
 William Gillam TÜBİTAK Co-Circulation: Logarithmic Techniques in Algebraic and Differential Geometry - 2016.
 Burak Gürel  TÜBİTAK-110T227: Neredeyse Kübik Lineer Olmayan Schrödinger Denklemleri - 2010.
 Burak GürelTÜBİTAK-1001: Dispersif kısmi diferansiyel denklemlerin düzgünlük özellikleri (118F152) - 2018 - 2020.
 Çağrı Karakurt TÜBİTAK 2232: Seifert uzaylarının Heegaard Floer homolojisi ve Dehn ameliyatı engelleri - 2017.
 Çağrı Karakurt BAP-12482: Canonical contact structures of links of singularities - 2017 - 2020.
 Ekin Özman TÜBİTAK 2232: Modüler Eğrilerin Eşleniklerinde Rasyonel Nokta Dağılımları - 2016.
 Ekin Özman BAP-10842: Algebraic Curves and Associated Abelian Varieties - 2015 - 2017.
 Ekin Özman TÜBİTAK-1001, 117F045-A Modular Approach to Diophantine Equations - 2020.
 Ferit Öztürk BAP-05HB601: Ardış. Eşgüd. Hareket:Gradyan İzdüşümsel Karma Sis. Yakınsama Öz. - 2005.
 Ferit Öztürk TÜBİTAK-109T671: Üç Boyutlu Gerçel Kontak Çokkatlılar ve İçlerindeki Düğümler - 2010 - 2013.
 Ferit Öztürk BAP-13082: Klasik Lie gruplar üstünde Morse-Bott fonksiyonlar ve kombinatorik uygulamaları - 2018.
 Betül Tanbay TÜBİTAK-107T896: Matematik Araştırma İşbirliği Ağı: Analiz, Geometri ve Uygulamaları - 2008.
 Betül Tanbay TÜBİTAK-107T897: Matematik İşbirliği Ağı: Cebir ve Uygulamaları - 2008.
 Müge Taşkın BAP-6029P: Permütasyonların İndirgenmiş Sözcük Biçimi Sayımı - 2011.
 Müge Taşkın BAP-7702P: Littlewood–Richardson Katsayılarını Saymak - 2016.
 Müge Taşkın TÜBİTAK-1001: Kule tabloları ile Schubert polinomları (115F156) - 2015 - 2018.
 Atilla Yılmaz European Union-322078: Large Deviations for Random Walks in Random Environments - 2015.

Son Güncelleme: 12:48:59 - 04.03.2024