Akademik Program

 

Yüksek Lisans Programı

 

Matematikte yüksek lisans programı 24 veya daha fazla ders yükü kredisi (en az 7 ders), yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezinden oluşur. Toplam kredi sayısı 9 kredilik zorunlu ders içerir. Zorunlu dersler şunlardır:

                

Ders KoduDers AdıKredi
MATH 521Cebir I4
MATH 531Reel Analiz I4
MATH 579Yüksek Lisans SemineriNC
MATH 590Matematikte Kaynak    Taraması1

 

Seçmeli dersler program veya enstitü tarafından verilen yüksek lisans dersleri arasından seçilir ve öğrenci danışmanının onayını gerektirir.

Aşağıda belirtildiği şekilde, yaygınlık ve derinlik şartları yerine getirilmelidir.

 

1. Yaygınlık şartı:


Öğrencilerin aşağıdaki listeden seçecekleri dört ana başlıktan en az bir ders almaları beklenir. Bu derslerin iki tanesi bölüm tarafından onaylanmış 4ii kodlu derslerden seçilebilir.

   a. Cebir

   b. Analiz

   c. Topoloji ve Geometri

   d. Sayılar Teorisi

   e. Olasılık ve istatistik

   f. Ayrık Matematik

   g. Uygulamalı Matematik

   h. Matematiksel Mantık

   i. Fizik

   j. Matematiksel Ekonomi

   k. Endüstri Mühendisliği

   l. Elektrik Mühendisliği

 

 

2. Derinlik şartı:


Öğrenciler yukarıda (a)'dan (h)'ye kadar listelenmiş ana başlıklar arasından bir tanesine ait birbirini takipeden iki ders almak zorundadırlar. Örneğin MATH 531-532, MATH 521-522 vs.. Bu derslerin hiçbiri kaynak tarama dersi veya 400 kodlu ders olamaz. 

 

 


 

Doktora Programı


Matematikte doktora programı bir danışman gözetiminde planlanan 25 veya daha fazla ders yükü kredisi (en az 7 ders) ve enstitü yönetmelikleri çerçevesinde yürütülen bir doktora tezini içerir.  Zorunlu dersler şunlardır:

 

Ders KoduDers AdıKredi
Math 522Cebir II4
Math 532Reel Analiz II4
Math 700Doktora SemineriNC
Math 533Karmaşık Analiz I4

 

Öğrencilerin derslerini tamamladıktan sonra lisansüstü yönetmeliğinde belirtilen süre içerisinde Doktora Yeterlilik Sınavı'nı başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Bu sınav aşağıda listelenen dört bölümden oluşmaktadır: 

A. Math 531

B. Math 521

C. Math 522, Math 532, Math 533, Math 471/571

D. Öğrencinin danışmanı tarafından belirlenen çalışma alanı ile ilgili sorular. Öğrencinin bu bölüm için danışmanı iletişime geçmesi gerekmektedir.

 


Son Güncelleme: 11:28:48 - 03.10.2023