Çift Anadal Programı

  İngilizce versiyonu

2023/2024 Bahar dönemi Çap Başvuruları:

Başvurular  25 Haziran 2024  ile 16 Temmuz 2024 tarihleri arasındadır. Çap başvuru formuna  https://fas.bogazici.edu.tr/tr/formlar/ogrenci-formlari  adresinden  ulaşabilirsiniz.  

Başvurmadan evvel aşağıda belirtilen başvuru koşullarını sağladığınızdan emin olun. Başvuru formunu bölümünüz Çap danışmanı ve bölüm başkanına imzalattıktan sonra,  aldığınız tüm derslerin notlarını gösteren transkriptinizi de ekleyerek Matematik bölümü sekreterliğine   bırakmanız gerekmektedir. Ayrıca bir sayfayı geçmeyecek şekilde, bir niyet mektubu hazırlamanız ve  başvuru formuna eklemeniz tavsiye edilir. 

Tüm formlar toplandıktan sonra matematik bölümünde görüşülecek ve kabul edilen adayların formları imzalanıp Fen Edebiyat Fakültesi Yönetim kuruluna sunulacaktır. 

 

Matematik Bölümü Çift Anadal Programı

Genel Hükümler: Boğaziçi Üniversitesinin çift anadal programları hakkında belirlediği genel hükümler için buraya tıklayınız.

Çift Anadal Danışmanları:

 

Çift anadal Programları

XXX-MATH  ve MATH-XXX (Matematik bölümü öğrencileri için) programları için düzenlenen müfredata aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz. Bu programların müfredatları yakın bir zamanda güncellenmiştir ve yeni başvuran öğrenciler bu yeni müfredata tabii olacaktır.  Aşağıda belirtilen geçerlilik tarihinden önce ÇAP programına başlamış öğrenciler ise eski programlara tabiidir ve detaylı bilgi için ÇAP danışmanlarına başvurmalıdırlar.

 

Yeni Başvuranlar için Bilgiler:

MATH-XXX  Çift Anadal Programları

Yukarıdaki listede yer alan çift anadal programlarına başvurmak isteyen matematik öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesinde yer alan genel hükümlerin yanı sıra başvurdukları bölümlerin belirlediği koşulları sağlamak zorundadır. Bu koşullar için başvuru yapmak istedikleri bölümlere danışmalıdırlar.

XXX-MATH Çift Anadal Programları

Ön Değerlendirme Koşulları: Yukarıdaki listede yer alan programlara devam eden ve Matematik bölümünde çift andal programına başvuran öğrenciler,  Boğaziçi Üniversitesi Çift Anadal Programları Yönergesinde yer alan genel hükümlerin yanı sıra aşağıda belirtilen koşulları sağlamak zorundadırlar.

 • MATH 101, MATH 102, ve MATH 201* derslerini geçmiş olmak

 • MATH kodlu derslerin ağırlıklı not ortalamasının en az  3.25/4.00 olması

 • Herhangi bir MATH kodlu dersten F notu alınmamış olması veya dersin tekrarlanmamış olması (DD veya DC olsa dahi) **

* Çift anadal programlarına başvuru yapmayı planlayan ve henüz MATH 201 dersini almamış öğrencilere  MATH 201 yerine MATH 221 dersini almaları MATH 221 şiddetle tavsiye edilir. MATH 221 dersi öğrencilerin ileride alacakları matematik dersleri için iyi bir hazırlık sağlayacak ve çift anadal programına kabul şanslarını arttıracaktır.

** Son koşulu sağlamayan başvuru sahipleri, MATH 231 dersini an az BB notu ile geçmeleri durumunda başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. 


Çift Anadal Programı kapsamı. Çift anadal programına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları bölümlerle yapılan çap anlaşmalarında belirtilen müfredata tabidir.  Bu programlarda, temel olarak öğrencilerin almak zorunda olduğu matematik dersleri üç gruba bölünebilir.

 • Kitle matematik dersleri: MATH 101-102-201-202

 • Zorunlu matematik dersleri: MATH 111, 222, 231, 234, 323, 331, 338

 • Seçmeli matematik dersleri: MATH 3xx or MATH 4xx (Seçilen derslerin uygunluğu çift anadal program danışmanları tarafından onaylanmalıdır. Diğer bir deyişle, herhangi bir çift anadal programında tüm MATH dersleri seçmeli ders olarak sayılmayabilir)

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 • Matematik bölümünde çift anadal programına kabul edilen öğrenci sayısı için bir kota var mıdır?  Hayır, bu sayı için üst sınır yoktur.

 • Çift anadal programına ne zaman başlayabilirim? En erken kayıtlı olduğunuz 3. yarıyılda çift anadal programına başlayabilirsiniz. Bu durumda 2. yarıyılın sonunda başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.  Diğer taraftan en geç 5. yarıyılda çift anadal programına başlayabilirsiniz. Bu durumda ise 4. yarıyılın sonunda başvurunuzu yamanız gerekmektedir. 

 • Kayıtlı olduğum bölüm yukarıda verilen listede bulunmuyor. Matematik bölümünde çift andal programına kayıt yaptırabilmemim bir yolu var mı? Çift anadal programlarının oluşturulması için Boğaziçi Üniversitesi Senotosu’nun onayı gerekmektedir.  Dolayısıyla sadece yukarıdaki listede verilen bölümlerin öğrencilerine bu hak sunulmuştur. Bununla beraber Matematik alanına ilginizi beslemek için matematik bölümüne yatay geçiş başvurusu yapmayı deneyebilirsiniz. Diğer bir yol ise matematik bölümünden dersler almaktır (önkoşulları sağlamak ve dersi veren öğretim görevlilerinden onay almak koşulu ile). Çift anadal danışmanlarından size plan yapmanız konusunda yardım talep edebilirsiniz.

 • Çift anadal programları için GPA hesaplaması her iki bölüm için ayrı ayrı mı yapılmaktadır? Hayır, çift anadal programına kayıtlı olan öğrenciler için sadece bir tane GPA vardır ve iki program için geçerlidir.

 • Çift anadal programını tamamlamak için almam gereken derslerin kodları, isimleri, önkoşulları ve içerikleri nelerdir? Bu derslerin kodları yukarıda listelenmiştir. Daha fazla bilgi için  Matematik bölümü ders kataloğuna  akabilirsiniz.

 • Çift anadal programında yer alan dersleri ne zaman alabilirim? Diğer bir deyişle programa bire bir sadık kalmam gerekmekte midir? Bu çift anadal öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan biridir. Öğrenciler sıklıkla kayıtlı oldukları iki programda açılan derslerde saat çakışması ile karşılaşmaktadırlar. Bunun dışında ara dönemde bölümlerine başlamış, yaz okulunda ders almış ya da Erasmus/Exchange programına dahil olmuş öğrenciler de çift anadal dönem programı hazırlarken güçlük çekmektedir. Bu sebeplerden dolayı öğrencilerin müfredatı birebir takip etmesini istemek anlamsız olacaktır. Bu durumda olan öğrencilerin çift anadal danışmanlarıyla kayıt haftasında görüşüp, çözüm bulmalarını tavsiye ederiz.  

 • MATH 1xx veya MATH 2xx kodlu dersleri alabilir miyim? Eğer daha evvel aldığınız derslerle içerik çakışması yoksa bu dersleri alabilirsiniz. Fakat bu dersler seçmeli matematik dersi olarak sayılmayacaktır.

 • Bu soruları ve cevaplarını okudum fakat başka sorularım var. Bu durumda çift anadal program danışmanlarıyla bağlantıya geçebilirsiniz.


Son Güncelleme: 04:32:11 - 24.06.2024